Felanmälan

Görs till styrelsen via styrelsens postlåda på Mältargatan 2 eller via epost till .

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, 
kontakta jouren på telefon 020-731 731.

Detta bör undvikas och ska endast ske: 

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS! Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Hiss

Vid fel på hissen, kontakta leverantören Kone direkt på telefon 020-72 20 20.

Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt, BSH Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77.

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).