Bostadspärm

Allt informationen som står i Bostadspärmen finns även här på hemsidan.
På hemsidan hittar du även kompletterande information, länkar och nyheter.

Förvara bostadspärmen väl
Pärmen tillhör lägenheten, vilket innebär att vid överlåtelse av lägenheten skall pärmen lämnas över till den nya medlemmen.
Förnya blad när nya har tryckts upp av föreningen

OBS! Saknas pärmen vid överlåtelse av lägenheten debiteras du 300 kronor.

Ladda ned

 

Icon representing an icon       

Bostadspärm Åriket 3:1
Skötselanvisning Åriket 3:1