Behöver du fler nycklar till din lägenhet eller vill ändra dina uppgifter i passersystemet, kontakta:

Certego
Fyrislundsgatan 68
754 50 Uppsala

Telefon: 018-56 90 00

Kom ihåg att du behöver visa legitimation vid beställning av nycklar.

Observera att all nyckelhantering ska ske via Certego. Detta innebär till exempel vid försäljning av lägenhet så ska nycklarna återlämnas till Certego där köparen sedan får kvittera ut dem.

Inpasseringssystem för portarna

För att komma in i våra portar (entréportar, garage och soprum) behöver du en inpasseringstagg. Du får fyra stycken taggar från styrelsen. 

Vid entréportarna finns också möjlighet för gäster och bud att slå upp ditt namn och du blir då upprgingd och kan öppna porten från din telefon. För att det skall fungera så måste du lämna in dina uppgifter inklusive telefonnummer till Certego (se uppgifter ovan).

Du har också möjlighet att öppna entréporten från en app kallad RCO Access. I den kan du också sätta en tillfällig kod till porten som gäller upp till fyra timmar.

Instruktioner för att: Konfigurera appen för inpasseringssystemet, Brf Åriket 3:1

Instruktioner för att använda appen: RCO-Access